Algemene fysiotherapie

Bijna 3 miljoen mensen , jong en oud, vinden jaarlijks hun weg naar de fysiotherapeut. Het kan daarbij gaan om klachten opgedaan tijdens het werk of sporten. Het kunnen ook de lichamelijke gevolgen zijn van een verkeerde beweging, een ongeluk, ziekte of gewoon door ouder worden.

De fysiotherapeut luistert naar de reden van uw komst en uw wensen tot verbetering. Hij kijkt samen met u naar uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt hij ervoor dat u weer beter kunt bewegen. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk gaan. Zo haalt u uit het leven wat erin zit.

De fysiotherapeut behandelt individueel of in groepen. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.

De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in de praktijk.

Lichamelijk onderzoek: het eerste contact tussen patiënt en fysiotherapeut wordt gebruikt om het gezondheidsprobleem te verhelderen. Hiervoor is een gesprek en een lichamelijk onderzoek nodig. Behandelplan: Naar aanleiding van het onderzoek wordt een behandelplan gemaakt, waarvan de doelstelling met de patiënt wordt besproken. De behandeling kan bestaan uit massage, oefentherapie, of een combinatie daarvan. Eventueel kan de behandeling ondersteund worden met fysische therapie. In alle gevallen neemt actief bewegen een belangrijke plaats in bij de behandeling. Vaak wordt een oefenprogramma samengesteld om thuis zelfstandig te oefenen.

Behandelduur: Een behandeling duurt gemiddeld 25 tot 30 minuten. Sommige behandelmethodes vragen meer tijd.
Rapportage: Onderzoeks- en behandelgegevens worden geregistreerd. Na afloop van de behandeling wordt het behandelresultaat besproken en rapporteert de fysiotherapeut mondeling of schriftelijk aan de verwijzer.

Share This
× Kan ik je helpen?