Corona 

Heb jij vragen over hoe wij omgaan met het coronavirus?
Kijk snel of jouw antwoord hier tussen staat. Staat jouw antwoord hier niet tussen?
Overdag zijn wij tussen 10 en 12 telefonisch te bereiken.
Via Facebook, Instagram of Whatsapp kun je ook al je vragen stellen.

English version
Do you have any questions about the COVID-19?
Check of your answer is listed here. Is your answer not listed here?
During the day we are available by phone between 10.00 AM to 12.00 PM
You can also ask all your questions by Facebook, Instagram or Whatsapp.
You can find the English version under the Netherlands version.

Is de fitness open?

Nee, onze fitness zal gesloten zijn tot 1 september, tenzij het eerder versoepeld wordt. Deze richtlijn is volgens het RIVM en de Nederlandse regering.

Wij bieden wel buiten fitness en groepslessen aan.

Meer info: Buiten activiteiten

Is de fysiotherapiepraktijk open?

Ja, onze fysiotherapiepraktijk is vanaf 18 mei weer geopend.

Compensatie

Wanneer alle abonnementen op non-actief worden gezet, bestaat er een kans dat er geen NC FIT meer is. Dat zou zonde zijn, na jaren hard werken, voor een fitnesscentrum waar iedereen uit Maasdriel en Bommelerwaard met veel plezier sport.

Wij zijn al bezig met het uitbreiden van de live-workouts. Er komt een NC FIT sport-App zodat wij persoonlijke schema’s voor thuis kunnen maken. Wij zijn nu aan het kijken hoe wij trainingsmateriaal zoals dumbbells, steps, elastiekjes, schijven en spinningbikes kunnen uitlenen en aangepaste lessen online kunnen aanbieden. Wij zitten dus niet stil maar zijn constant bezig met het uitwerken van ideeën om jullie tegemoet te komen.

Vraag is natuurlijk:
Hoe zit het met de abonnementen?
Ik wil niet op mijn geweten hebben dat wij geld incasseren zonder dat wij er iets voor terug hoeven te doen.

Ons idee is:
Korting op de abonnementen te geven om te compenseren.

Voorbeeld:
Je hebt een abonnement van €40,-
Je hebt 1 mnd geen gebruik gemaakt van NC FIT.
Dan krijg je 10 maanden 10% korting op je abonnement.
Dat betekent dat je 10 maanden €36,- betaald i.p.v. €40,- en zo jouw verloren maand gecompenseerd is.

Ik hoop jullie hiermee enigszins tegemoet te komen in deze onzekere tijd. We hebben elkaar nodig om deze crisis te overwinnen!
Dank jullie wel voor het vertrouwen en laten we hopen dat deze periode snel achter ons ligt zodat wij weer “normaal” kunnen sporten.

 

Is our fitness open?

No, our fitness is closed until 1 September. If we can open earlier, then let we know by social media. This guideline is according to RIVM and the Dutch government.

For now we have outdoor fitness and outdoor lessons.

More information: Outdoor activities

Is our physiotherapy practice open?

Yes, our physiotherapy practice is open since 18 May. 

Compensation

When all the contributions are set to inactive, there is a chance that there will be no NC FIT anymore. That would be a shame, after years work, for a fitnesscenter where everyone from Maasdriel and the Bommelerwaard enjoy sports.

We are already expending the live work-outs. A NC FIT sports app is coming. So can we create personal schedules for at home. We are looking how we can lend training materials suchs as dumbells, steps, rubber bands, weigt plates and spinning bikes and offer customized lessons online. We are not sitting still, but are constantly working out our ideas to accommodate you.

The question:
What about the contribution?
I do not want my conscience to collect money without having to give it back.

Our idea is:
Discount on contribution to compensate.

Example:
You have a contribution of € 40,-.
You have not used NC FIT for 1 month
Then you will receive a discount of 10% on your contribution for 10 months.
This means that you have paid €36,- for 10 months instead of €40,- and so your lost month is compensated.

I hope to meet you in this uncertain time. We need each other to overcome this crisis.

Thank you for your confidence and let’s hope that this period will be soon over so that we can exercise normally

Share This