Buitenactiviteiten/ outdoor activities

(Scroll down for the english version)
(Lesrooster scroll naar beneden)

Helaas mag onze sportschool de deuren nog niet openen. Zolang het RIVM de maatregelen niet versoepeld zal dit tot 1 september zijn. Wij zijn NC FIT niet, als we niet kijken naar de mogelijkheden. Er mag namelijk wel in groepen gesport worden.

Op dit moment hebben wij drie soorten activiteiten uitgewerkt:

Buiten groepslessen t/m 18 jaar, buiten groepslessen en buiten fitness vanaf 18 jaar.

LET OP! Voor alle activiteiten, behalve de fitness, geldt dat jij je maar maximaal 2 keer in de week mag inschrijven voor de lessen omdat we iedereen de kans willen geven.

Voor alle activiteiten geldt dat deze niet doorgaan bij slecht weer, behalve bootcamp. In de app staat een beschrijving, lees deze goed door! Hier staat wat er verwacht wordt van jou. Houd je jezelf hier niet aan? Dan kunnen wij je weigeren bij de activiteiten!

Buiten groepslessen voor kids

Voor de jongeren onder ons hebben wij twee groepen gemaakt. De leeftijdscategorie 6-12 jaar en 12-18 jaar.
Voor de groep van 6-12 jaar bieden we op woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 16.00 tot 16.50 uur een groepsles aan.
Voor de groep 12-18 jaar bieden we op donderdagavond van 18.00 tot 18.50 een groepsles aan.

Voor deze groep hanteren wij geen maximaal, maar is het wel verplicht aan te melden via whatsapp: 06-25185671. Dit kan door ouders of kinderen zelf gedaan worden.

Buiten fitness

Voor volwassenen bieden wij buiten fitness aan. Wij zetten een aantal krachtapparaten buiten neer, zodat jullie elke spiergroep buiten kunnen trainen. Dit zal gedurende de hele dag mogelijk zijn van 07.00 tot 21.00 uur.

In onze buiten fitness zit een maximum van 10 personen. We werken in tijdvakken van 60 minuten, waarbij jullie als sporter 50 minuten kunnen trainen en wij als team 10 minuten hebben om de apparaten  schoon te maken, voordat de volgende groep komt. Dit betekent dus dat je 50 minuten kunt trainen in onze buiten fitness.

In onze app staat een rooster waar je jezelf kunt inschrijven voor de buiten fitness. Heb je nog geen account voor onze app? Geef dit dan door via mail, Facebook, Instagram of Whatsapp 06-25185671.

Buiten groepslessen

Voor volwassenen bieden wij BBB, circuit, bootcamp en yoga aan. Deze lessen zullen gegeven worden zoals jullie voorheen van ons gewend waren, alleen zullen deze nu buiten plaatsvinden.

Voor de lessen hanteren wij een maximum van 17 personen en zullen wij de richtlijnen van het RIVM volgen. In onze app vind je een lesrooster waar je jezelf kunt inschrijven voor de lessen. Heb jij nog geen account voor onze app? Geef dit dan door via mail, Facebook, Instagram of Whatsapp 06-25185671.

LET OP! Wees op tijd met het aan melden voor een les want VOL=VOL. Ook werken we strikt op tijd zodat jullie tijdens het wisselen niet met de volgende groep in contact hoeven te komen.

Zie hieronder ons lesrooster voor de komende tijd:

Maandag/Monday

09.00 – 09.45 BBB
10.00 – 10.45 Bootcamp
19.00 – 19.45 BBB
20.00 – 20.45 Circuit
20.30 – 21.15  Spinning

Dinsdag/Tuesday

09.00 – 09.45 Circuit
10.00 – 10.45 BBB
19.00 – 19.45 Bootcamp
20.00 – 20.45 BBB

Woensdag/Wednesday

09.00 – 09.45 Bootcamp
09.00 – 09.45  Spinning
10.00 – 10.45 Circuit
10.00 – 10.45 Bounce & Shape
19.00 – 19.45 BBB
20.00 – 20.45 Circuit

Donderdag/Thursday

09.00 – 09.45 BBB
10.00 – 10.45 Circuit
19.00 – 19.45 Bootcamp
20.00 – 20.45 Yoga
20.30 – 21.15  Spinning

English version

Unfortunately, our fitness is not allowed to open the doors. As long as the RIVM measures be maintained we are not allowed to open our doors. For now the RIVM mentioned 1 September for our fitness. May be they decide that we can open our doors earlier. But we are not NC FIT if we don’t look for the possibilities. It is allowed to train in groups. 

At this moment we have three options:

Outdoor lessons for kids up to 18 years old, outdoor lessons and outdoor fitness from 18 years.

For all activities, except fitness, you can apply for a maximum of 2 lessons in a week. 

When it’s bad weather, you can not use the lessons or fitness, except bootcamp. There is a description in our app, read it carefully. In this description you can find what we expected from you. Don’t you persist? We can refuse you by activities.

Outdoor lessons for kids

For the kids we have two groups. One group for 6-12 years old and one group for 12-18 years old.
For the group of 6-12 years old we have a lesson on Wednesday afternoon and Friday afternoon from 16.00 to 17.00.
For the group of 12-18 years old we have a lesson on Thursday evening from 18.00 to 18.50. 

For kids there isn’t a maximum of group. It is mandatory to register by whatsapp: 06-25185671. This can be done by parents or children.


Outdoor fitness

For adults we have outdoor fitness. There are a few machines outsides and dumbells. You can train every muscle group. It’s possible to train from 07.00 to 21.00.
In our outdoor fitness there is a maximum of 10 persons. You can train 50 minutes and we have 10 minutes to clean for the other group.

In our app you find a schedule and where you can register yourself. You don’t have yet an account for this app?
Let us know by e-mail, Facebook, Instagram or Whatsapp: 06-25185671

Outdoor lessons

For adults we have a circuit, BBB (butt, legs and abs), bootcamp and yoga lessons. This lessons will be given as you are used from us before, but will now take a place outside.

For the lessons we have a maximum of 17 persons and we will follow the guidelines of the RIVM. In our app you find a schedule to register yourself for a lesson. You don’t have yet an account for this app? Let us know by e-mail, Facebook, Instagram or Whatsapp: 06-25185671.

ATTENTION. Be on time for register a lesson because FULL=FULL. We also work strictly on time so that you don’t have contact during the change with the next group 

See above our schedule.

Share This